Quadrum Sp. z o.o.

ul. Josepha Conrada 63
31-357 Kraków

tel: (12) 661 00 40
 

e-mail:biuro@quadrum.pl

NIP: 676 00 77 885
REGON: 001325365

Alior Bank S.A. oddział w Krakowie 
46-2490-0005-0000-4520-2296-2292


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000844223

Kapitał Zakładowy: 549 000,00 PLN

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz:

Wszystkie pola oznaczone * są obowiązkowe

Your message was sent; we'll be in touch shortly!
Unfortunately, we could not sent your message right now. Please try again.