QUADRUM Spółka Akcyjna

ul. Josepha Conrada 63
31-357 Kraków

tel: (12) 661 00 40
fax: (12) 661 00 44

e-mail:biuro@quadrum.pl

NIP: 676 00 77 885
REGON: 001325365

Alior Bank S.A. oddział w Krakowie 
15-2490-0005-0000-4600-3021-9827


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000323583

Kapitał Zakładowy: 500 000,00 PLN

WITOLD CHOCHÓŁ Prezes Zarządu tel: (12) 661 00 40 wchochol@quadrum.pl
MAŁGORZATA MOKSA-SAKŁAK V-ce Prezes Zarządu tel: (12) 661 00 40 moksa@quadrum.pl
BOGUSŁAW ŁABUZ V-ce Prezes Zarządu tel: (12) 661 00 40 blabuz@quadrum.pl
GRZEGORZ ŁYCZAK Dyrektor ds.Realizacji 516 106 600 glyczak@quadrum.pl
RENATA KUDELA Główna Księgowa tel: (12) 661 00 46 rkudela@quadrum.pl
MARIUSZ GONKIEWICZ Kierownik Działu Przygotowania Produkcji/Project Manager tel: 513 100 333 mgonkiewicz@quadrum.pl
DOROTA SNOPKIEWICZ Specjalista ds. Umów i Rozliczeń tel: (12) 661 00 40 dsnopkiewicz@quadrum.pl
MAŁGORZATA REMSAK-RUCIŃSKA Specjalista ds. Umów tel: (12) 661 00 40 mrucinska@quadrum.pl
JACEK BĄSKA Project Manager tel: 509 838 505 jbaska@quadrum.pl
ROBERT CHOCHÓŁ Project Manager tel: 502 536 351 rchochol@quadrum.pl
ALEKSANDER MOZGAŁA Kierownik Robót / Przygotowanie Produkcji tel: 516 106 800 amozgala@quadrum.pl
KRZYSZTOF ZDZIEBKO Project Manager tel: 514 800 186 kzdziebko@quadrum.pl
PIOTR MASTALERZ Project Manager tel: 519 078 816 pmastalerz@quadrum.pl
KRYSTIAN PIEŃKOWSKI Specjalista ds. Ofertowania tel: 516 164 440 kpienkowski@quadrum.pl
TOMASZ JĘDRUCH Kierownik Robót tel: 516 164 418 tjedruch@quadrum.pl
ŁUKASZ TRĘTKO Kierownik Robót tel: 572 503 890 ltretko@quadrum.pl
ROMAN PŁONKA Specjalista ds. Kosztorysowania
i Przygotowania Produkcji
tel: 509 356 517 rplonka@quadrum.pl
DZIAŁ KADR     kadry@quadrum.pl

Wszystkie pola oznaczone * są obowiązkowe

Your message was sent; we'll be in touch shortly!
Unfortunately, we could not sent your message right now. Please try again.